CAMPUS SINT JAN BERCHMANS

Missie

Vanuit een gedeelde overtuiging
dat elke leerling
het gewone buitengewoon kan doen,
begeleiden en stimuleren we jongeren
zorgzaam en ambitieus
in hun groei
naar duurzaam leren en
duurzaam leven.

Ik doe het gewone buitengewoon!

(Sint-Jan Berchmans)

Op het College van Mol geloven we dat elke leerling unieke groeikansen heeft. Vanuit deze gedeelde overtuiging en geïnspireerd door onze patroonheilige gaan we elke dag opnieuw samen met deze uitdaging aan de slag.

Duurzaam leren bij SJB Mol

Duurzaam leren

In een kwalitatieve en ambitieuze leeromgeving willen we onze leerlingen met een stevige algemene en specifieke vorming autonoom, betrokken en competent voorbereiden op hogere studies of de arbeidsmarkt. Vanuit duurzame relaties met hun leerkrachten, de medeleerlingen en externe partners ontwikkelen ze flexibel, creatief en innovatief hun persoonlijkheid. Door steeds opnieuw vertrouwen te voelen, worden ze weerbaar en veerkrachtig. In ontwikkelingstrajecten met differentiatie, remediëring en gerichte feedback worden onze leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces en kunnen ze hun talenten optimaal ontwikkelen in een stimulerende context op maat.

Om een goede start te maken begeleiden we de jonge leerlingen bij de overstap van het basisonderwijs naar het secundair. We blijven hen doorheen hun schoolloopbaan verder breed observeren en oriënteren zodat ze vanuit hun interesses, competenties en engagement juiste keuzes kunnen maken.

Duurzaam leven

Om te groeien verdient elke leerling een verbindend en respectvol klimaat dat gedragen wordt door het hele schoolteam. Op het College hebben we empathie voor de diversiteit van elke persoon en investeren we voortdurend in positieve relaties. Met een duidelijke structuur en een stevige organisatie zorgen we voor een aangename omgeving. Door eerlijke participatiekansen op elk niveau verhogen we het welbevinden en de geborgenheid. Heldere regels en afspraken die samen vormgegeven worden en consequent opgevolgd worden, bieden veiligheid aan alle participanten.

We vinden het fijn als onze leerlingen in projecten en activiteiten hun talenten uitspelen en actief engagement vertonen. Zo geven ze onze mini-samenleving kleur en ontwikkelen ze een verantwoordelijkheid die hen later van pas zal komen als bewuste burgers. Omdat we geloven in een gezonde geest én een gezond lichaam bieden we culturele en sportieve activiteiten aan binnen en buiten de schooluren.

SJB Mol Duurzaal leven
SJB Mol Ambitieus en Zorgzaam

Ambitieus en zorgzaam

Om te groeien moet elke leerling van onze school zich goed voelen. Daarom zetten we voluit in op een brede basiszorg die gedragen wordt door het hele team. Vanuit onze missie hebben we erg veel aandacht voor zelfvertrouwen, een positief zelfbeeld, weerbaarheid, veerkracht en autonomie. We geloven sterk in de kracht van de groep, maar gaan ook graag op pad met leerlingen die individuele begeleiding nodig hebben. Onze zorgcoördinator tekent dan samen met de leerling, de ouders, de leerlingbegeleiders, het CLB en externe partners een handelingsgericht traject op maat uit.

Met het oog op gelijke onderwijskansen leven we de Molse schoolcode na en nemen we initiatieven die de kansen tot leren voor iedereen mogelijk maken. Als brede, christelijk geïnspireerde school organiseren we acties binnen en buiten de school om onszelf en de leerlingen te oefenen in de zorg voor mekaar en de medemens.